• +62 088 999 123
รวมทั้งหมด
โปรแกรม
Back-Office
Feedback-Data
โปรแกรมในมือถือ
คลังความรู้
ระบบรายงาน
 • HDC
  Health Data Center
 • KPI Monitoring
  ระบบควบคุมกำกับตัวชี้วัด
 • คนหุ่นดี
  โปรแกรมมือถือ
 • Pentaho
  ระบบรายงาน Interactive Report
 • SMS
  ระบบควบคุมกำกับแผนงานโครงการ
 • Car-Sys
  ระบบขอใช้รถ
 • Room-Booking
  ระบบจองห้องประชุม
 • Vission2020
  National Eye Health DataCenter
 • Thai COC
  ฐานข้อมูลสุขภาพ และบริการทางการแพทย์ อิเล็คทรอนิกส์
 • Thai Cancer Based Online
  -
 • R9EIS
  โปรแกรมมือถือ
 • R9MIS
  ระบบควบคุมกำกับตัวชี้วัด เขตฯ 9
 • KM-BRO
  คลังความรู้
 • SData
  โปรแกรมคอมพิวเตอร์