• +62 088 999 123

สำหรับประชาชน
บริการข้อมูลมูล/ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง

บริการออนไลน์
ระบบสำหรับเจ้าหน้าที่
คลังความรู้ / ระบบรายงาน

ดาวน์โหลด
แบบฟอร์ม/เอกสาร/คู่มือ/รายงาน

ข่าวประชาสัมพันธ์ และกิจกรรมต่างๆ

ติดตามข่าวสาร ข้อมูล กิจกรรมของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์์
ข่าวประชาสัมพันธ์
หนังสือราชการ / ข้อสั่งการ
ศูนย์อำนวยการปฏบัติราชการ
แผนงานโครงการ/KPI
จัดหาระบบคอมพิวเตอร์
แนวทางการปฏิบัติ /แบบฟอร์ม
Conference
กำหนดการ / วาระการประชุม

Link ที่เกี่ยวข้อง

logo
logo
logo

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง